Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 101 đến 120 trong tổng số 270.024 văn bản.

Công văn 10523/VPCP-KTN năm 2016 về giải pháp thiết kế cầu vượt sông Văn Úc do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 10540/VPCP-QHQT năm 2016 sửa đổi Thỏa ước tín dụng Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-ga Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 10544/VPCP-QHQT năm 2016 về cơ chế tài chính Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3 vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 3904/QĐ-BGTVT năm 2016 Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu bê tông nhựa chặt thông thường có sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Thông tư 39/2016/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/02/2017
Quyết định 52/2016/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động thông tin cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/02/2017
Công văn 11457/TCHQ-TXNK năm 2016 trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 11462/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 11427/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 1955/QĐ-KTNN năm 2016 Kế hoạch kiểm toán năm 2017 do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 11460/TCHQ-TXNK năm 2016 trả lời kiến nghị Công ty Daikin, Nhật Bản do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 5102/QĐ-BQP năm 2016 phê duyệt Kế hoạch công tác Thanh tra quốc phòng năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Sóc Trăng Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 16/12/2016
Quyết định 3107/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 17341/BTC-TCHQ năm 2016 về thủ tục nhập khẩu xe ô tô do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 10551/VPCP-KGVX năm 2016 về phản ánh của báo Pháp luật Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 4715/2016/QĐ-UBND Quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 16/12/2016
Quyết định 4772/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vành đai kinh tế vịnh Bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 3106/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 11446/TCHQ-TXNK năm 2016 về hoàn thuế sản phẩm đặt doanh nghiệp chế xuất gia công sau khi xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016

Menu

Page loaded in 3.44 seconds!