Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong tổng số 270.024 văn bản.

Công văn 11472/TCHQ-GSQL năm 2016 về nộp bổ sung C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 1955/QĐ-KTNN năm 2016 Kế hoạch kiểm toán năm 2017 do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 5102/QĐ-BQP năm 2016 phê duyệt Kế hoạch công tác Thanh tra quốc phòng năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Sóc Trăng Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 16/12/2016
Quyết định 3107/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 17341/BTC-TCHQ năm 2016 về thủ tục nhập khẩu xe ô tô do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 11460/TCHQ-TXNK năm 2016 trả lời kiến nghị Công ty Daikin, Nhật Bản do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 3106/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 2934/BHXH-KTTN năm 2016 thực hiện Quyết định 1599/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2350/QĐ-TTg năm 2016 về hỗ trợ giống cây trồng tự nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2351/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2352/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trự quốc gia cho tỉnh: Nghệ An, Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Công văn 11674/BCT-TTTN năm 2016 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2349/QĐ-TTg năm 2016 thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Nghị quyết 103/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Thông tư 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 20/01/2017
Quyết định 3513/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1484/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Văn phòng Công ty và Tổng kho kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải Viết Hải do tỉnh Hà Tĩnh ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường trong ngành nông nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 6674/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Quốc lộ 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài (Km10+350 - Km13+200), huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Công văn 11424/TCHQ-GSQL năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016

Menu

Social Media