Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong tổng số 270.024 văn bản.

Công văn 11452/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 11453/TCHQ-GSQL năm 2016 triển khai thủ tục hải quan cho chuyến bay quốc tế tại Cảng hàng không Liên Khương, Lâm Đồng do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 11471/TCHQ-GSQL năm 2016 xử lý thuế xe ô tô của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 11472/TCHQ-GSQL năm 2016 về nộp bổ sung C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 4715/2016/QĐ-UBND Quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 16/12/2016
Công văn 10551/VPCP-KGVX năm 2016 về phản ánh của báo Pháp luật Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 3106/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Công văn 17341/BTC-TCHQ năm 2016 về thủ tục nhập khẩu xe ô tô do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016
Quyết định 3513/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1484/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Văn phòng Công ty và Tổng kho kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải Viết Hải do tỉnh Hà Tĩnh ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường trong ngành nông nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2348/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Báo cáo 270/BC-UBND năm 2016 kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3879/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020” giai đoạn 2017-2020 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3880/QĐ-UBND năm 2016 về phân bổ gạo dự trữ quốc gia cho huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ bổ sung cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt của tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3898/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe Chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500 do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3903/QĐ-UBND năm 2016 về phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I (đợt 2) năm học 2016-2017 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3893/QĐ-UBND năm 2016 Quyết định 2852/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất hàng năm đối với Khu đất xây dựng Nhà khách, Khách sạn 5 sao Pullman Quảng Bình tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Công văn 11424/TCHQ-GSQL năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Công văn 11412/TCHQ-TXNK năm 2016 hỏi đáp mã HS cho mặt hàng skysaver do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Công văn 11414/TCHQ-KTSTQ năm 2016 trả lời Đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần ô tô Regal do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016

Menu

Page loaded in 3.73 seconds!