Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong tổng số 343.649 văn bản.

Công văn 406/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Quyết định 411/QĐ-BGDĐT năm 2020 về giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 28/02/2020
Quyết định 263/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” của Bộ Tư pháp năm 2020 Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Kế hoạch 15/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Công văn 227/TTg-CN năm 2020 về xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2020 về tuyển dụng đặc cách giáo viên đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Văn bản 5378/BNV-CCVC Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Công điện 224/CĐ-TTg năm 2020 về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 22/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 23/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 31/03/2020
Quyết định 16/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 17/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 18/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 19/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 20/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 21/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2020 về triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định 173/QĐ-TTg công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020

Menu