Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong tổng số 270.024 văn bản.

Nghị quyết 103/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 6674/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Quốc lộ 21B đoạn qua thị trấn Kim Bài (Km10+350 - Km13+200), huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2348/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Báo cáo 270/BC-UBND năm 2016 kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3880/QĐ-UBND năm 2016 về phân bổ gạo dự trữ quốc gia cho huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ bổ sung cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt của tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3893/QĐ-UBND năm 2016 Quyết định 2852/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất hàng năm đối với Khu đất xây dựng Nhà khách, Khách sạn 5 sao Pullman Quảng Bình tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3898/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe Chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500 do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3903/QĐ-UBND năm 2016 về phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I (đợt 2) năm học 2016-2017 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3879/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020” giai đoạn 2017-2020 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 51/2016/QĐ-UBND Quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với đối tượng nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Quyết định 1296/QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 1297/QĐ-BXD năm 2016 công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 1298/QĐ-BXD năm 2016 công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 19/01/2017
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 05/12/2016
Dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ-TW và 24/2016/QH14 về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Dự thảo Thông tư quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 05/12/2016
Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 05/12/2016
Công văn 11424/TCHQ-GSQL năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016

Menu

Page loaded in 3.9 seconds!