Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 270.024 văn bản.

Quyết định 66/2016/QĐ-UBND Quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Long An Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Công văn 11674/BCT-TTTN năm 2016 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2349/QĐ-TTg năm 2016 thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Nghị quyết 103/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Thông tư 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 20/01/2017
Công văn 10474/VPCP-KGVX năm 2016 về tổ chức Chương trình Vì người nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Công văn 2934/BHXH-KTTN năm 2016 thực hiện Quyết định 1599/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2350/QĐ-TTg năm 2016 về hỗ trợ giống cây trồng tự nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2351/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2352/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trự quốc gia cho tỉnh: Nghệ An, Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 80/2016/QĐ-UBND về quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng là người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 03/12/2016
Ngày hiệu lực: 20/12/2016
Quyết định 3855/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3857/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3858/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3853/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3854/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Công văn 17143/BTC-TCT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 6286/QĐ-UBND năm 2016 về đặt tên đường mới trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3066/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu, thuyền trên biển; tai nạn máy bay; tai nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016

Menu

Social Media