Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 337.884 văn bản.

Quyết định 435/QĐ-VKSTC năm 2019 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 26/09/2019
Ngày hiệu lực: 26/09/2019
Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh Ban hành: 26/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/12/2019
Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 26/09/2019
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 25/09/2019
Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 25/09/2019
Ngày hiệu lực: 15/10/2019
Công văn 16567/QLD-GT năm 2019 thực hiện quy định về đấu thầu trong cung ứng vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng do Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 25/09/2019
Ngày hiệu lực: 25/09/2019
Quyết định 791/QĐ-BXD năm 2019 về Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng Ban hành: 25/09/2019
Ngày hiệu lực: 25/09/2019
Công văn 8631/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/09/2019
Ngày hiệu lực: 25/09/2019
Thông tư 08/2019/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 25/09/2019
Ngày hiệu lực: 31/12/2019
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED Ban hành: 25/09/2019
Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 Ban hành: 24/09/2019
Ngày hiệu lực: 24/09/2019
Thông báo 339/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 24/09/2019
Ngày hiệu lực: 24/09/2019
Quyết định 52/2019/QĐ-UBND về Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 24/09/2019
Ngày hiệu lực: 25/09/2019
Quyết định 53/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b, Khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Ban hành: 24/09/2019
Ngày hiệu lực: 10/10/2019
Quyết định 2670/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình Ban hành: 24/09/2019
Ngày hiệu lực: 24/09/2019
Quyết định 4376/QĐ-BYT năm 2019 về Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 24/09/2019
Ngày hiệu lực: 24/09/2019
Thông báo 338/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 24/09/2019
Ngày hiệu lực: 24/09/2019
Quyết định 4369/QĐ-BYT năm 2019 quy định về nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 23/09/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019
Công văn 3793/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 23/09/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019
Công văn 3804/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 23/09/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019

Menu