Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 343.649 văn bản.

Quyết định 22/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 23/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 16/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 17/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 18/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 19/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 20/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Quyết định 21/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 31/03/2020
Kế hoạch 31/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Kế hoạch 30/KH-UBND về phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020 Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Công văn 1472/A08-P1 năm 2020 về từ chối nhập cảnh đối với người nước ngoài nhập cảnh từ vùng dịch do virus Corona nCov do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành Ban hành: 11/02/2020
Ngày hiệu lực: 11/02/2020
Kế hoạch 19/KH-UBND về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành Ban hành: 11/02/2020
Ngày hiệu lực: 11/02/2020
Nghị định 18/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ Ban hành: 11/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/04/2020
Quyết định 435/QĐ-BCT năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra Ban hành: 11/02/2020
Ngày hiệu lực: 11/02/2020
Công văn 447/LĐTBXH-VP năm 2020 về thống kê, cập nhật tình hình nCoV liên quan đến lao động nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 11/02/2020
Ngày hiệu lực: 11/02/2020
Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An” do tỉnh Đồng Nai ban hành Ban hành: 11/02/2020
Ngày hiệu lực: 11/02/2020
Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 11/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/03/2020
Nghị quyết 893/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 11/02/2020
Ngày hiệu lực: 01/03/2020

Menu