Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 270.024 văn bản.

Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2016 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2016 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 66/2016/QĐ-UBND Quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Long An Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016
Báo cáo 270/BC-UBND năm 2016 kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 2348/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3880/QĐ-UBND năm 2016 về phân bổ gạo dự trữ quốc gia cho huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ bổ sung cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt của tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3879/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020” giai đoạn 2017-2020 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3893/QĐ-UBND năm 2016 Quyết định 2852/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất hàng năm đối với Khu đất xây dựng Nhà khách, Khách sạn 5 sao Pullman Quảng Bình tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3898/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhà văn hóa tiểu khu và lô đất dự phòng thuộc đồ án Quy hoạch phân lô khu đất ở khu vực từ bến xe Chợ Ga đến đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, tỷ lệ 1/500 do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 3903/QĐ-UBND năm 2016 về phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I (đợt 2) năm học 2016-2017 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Quyết định 80/2016/QĐ-UBND về quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng là người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 03/12/2016
Ngày hiệu lực: 20/12/2016
Quyết định 3855/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3857/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3858/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3853/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 3854/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Công văn 17143/BTC-TCT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 6286/QĐ-UBND năm 2016 về đặt tên đường mới trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Quyết định 2690/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh công trình xây dựng kiên cố hóa các cầu số 3, 4, 6 và 7 trên tuyến đường Liên Hung - Đầm Ròn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016

Menu

Page loaded in 4.08 seconds!