Văn bản theo lĩnh vực: Doanh nghiệp

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 17.343 văn bản.

Công văn 10327/VPCP-ĐMDN năm 2019 về niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/11/2019
Ngày hiệu lực: 12/11/2019
Quyết định 3084/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 24/10/2019
Ngày hiệu lực: 24/10/2019
Thông tư 157/2019/TT-BQP về hướng dẫn thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Ban hành: 15/10/2019
Ngày hiệu lực: 01/12/2019
Thông tư 155/2019/TT-BQP về hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần Ban hành: 15/10/2019
Ngày hiệu lực: 01/12/2019
Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác Ban hành: 10/10/2019
Ngày hiệu lực: 25/11/2019
Công văn 8631/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/09/2019
Ngày hiệu lực: 25/09/2019
Công văn 73685/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 23/09/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019
Công văn 73687/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 23/09/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019
Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2019 về chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành Ban hành: 23/09/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019
Công văn 73110/CT-TTHT năm 2019 về thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 19/09/2019
Công văn 8399/VPCP-ĐMDN năm 2019 về Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/09/2019
Ngày hiệu lực: 18/09/2019
Quyết định 2614/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình Ban hành: 18/09/2019
Ngày hiệu lực: 18/09/2019
Công văn 72272/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Công văn 8129/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP Trong tháng 7 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 10/09/2019
Ngày hiệu lực: 10/09/2019
Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy hoạch đối với người quản lý doanh nghiệp, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Ban hành: 09/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Công văn 6431/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 hướng dẫn một số nội dung về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Ban hành: 05/09/2019
Ngày hiệu lực: 05/09/2019
Công văn 7898/VPCP-ĐMDN năm 2019 về thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại PVI do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 03/09/2019
Ngày hiệu lực: 03/09/2019
Công văn 10168/BTC-CST năm 2019 về trả lời kiến nghị về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 30/08/2019
Ngày hiệu lực: 30/08/2019
Quyết định 1468/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Cà Mau Ban hành: 30/08/2019
Ngày hiệu lực: 30/08/2019
Kế hoạch 230/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do tỉnh Hà Giang ban hành Ban hành: 30/08/2019
Ngày hiệu lực: 30/08/2019

Menu