Văn bản theo lĩnh vực: Lao động - Tiền lương

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 12.553 văn bản.

Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 27/11/2019
Ngày hiệu lực: 27/11/2019
Thông tư 84/2019/TT-BTC quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 27/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Bộ luật Lao động 2019 Ban hành: 20/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
Quyết định 1979/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 25/09/2019
Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 12/09/2019
Ngày hiệu lực: 12/09/2019
Công văn 8366/BGTVT-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 04/09/2019
Ngày hiệu lực: 04/09/2019
Quyết định 2111/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Giáo dục Nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Ban hành: 29/08/2019
Ngày hiệu lực: 29/08/2019
Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ năm 2019 về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Ban hành: 28/08/2019
Ngày hiệu lực: 10/09/2019
Kế hoạch 107/KH-UBND về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Bình năm 2019 Ban hành: 27/08/2019
Ngày hiệu lực: 27/08/2019
Công văn 9994/BTC-TCCB năm 2019 về rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 26/08/2019
Ngày hiệu lực: 26/08/2019
Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang Ban hành: 22/08/2019
Ngày hiệu lực: 22/08/2019
Công văn 3630/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 21/08/2019
Ngày hiệu lực: 21/08/2019
Công văn 7875/BGTVT-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức do Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 21/08/2019
Ngày hiệu lực: 21/08/2019
Công văn 2559/BKHCN-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ của công chức trong hệ thống chính trị do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 20/08/2019
Ngày hiệu lực: 20/08/2019
Quyết định 1167/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 4 nghề thuộc lĩnh vực du lịch do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 20/08/2019
Ngày hiệu lực: 20/08/2019
Quyết định 1169/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 7 nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 20/08/2019
Ngày hiệu lực: 20/08/2019
Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ 12 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành: 19/08/2019
Ngày hiệu lực: 30/08/2019
Quyết định 1155/QĐ-LĐTBXH năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành: 16/08/2019
Ngày hiệu lực: 16/08/2019
Hướng dẫn 1294/HD-TLĐ năm 2019 về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Ban hành: 14/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Menu