Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 9.631 văn bản.

Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi Ban hành: 30/12/2019
Ngày hiệu lực: 15/02/2020
Công văn 4301/BGDĐT-GDTX năm 2019 về xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 20/09/2019
Ngày hiệu lực: 20/09/2019
Công văn 4201/BGDĐT-PC năm 2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số Điều của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND Ban hành: 10/09/2019
Ngày hiệu lực: 20/09/2019
Kế hoạch 931/KH-BGDĐT về chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 09/09/2019
Ngày hiệu lực: 09/09/2019
Công văn 4043/BGDĐT-KHCNMT năm 2019 về đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 09/09/2019
Ngày hiệu lực: 09/09/2019
Kế hoạch 5728/KH-UBND năm 2019 về Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 06/09/2019
Ngày hiệu lực: 06/09/2019
Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái Ban hành: 30/08/2019
Ngày hiệu lực: 30/08/2019
Thông báo 973/QLCL-QLVBCC năm 2019 về danh sách đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Quản lý chất lượng ban hành Ban hành: 30/08/2019
Ngày hiệu lực: 30/08/2019
Công văn 3920/BGDĐT-GDTX năm 2019 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 30/08/2019
Ngày hiệu lực: 30/08/2019
Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành Ban hành: 30/08/2019
Ngày hiệu lực: 30/08/2019
Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục do tỉnh Thái Nguyên ban hành Ban hành: 30/08/2019
Ngày hiệu lực: 30/08/2019
Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 29/08/2019
Ngày hiệu lực: 29/08/2019
Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành Ban hành: 29/08/2019
Ngày hiệu lực: 29/08/2019
Công văn 3892/BGDĐT-GDTrH năm 2019 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 28/08/2019
Ngày hiệu lực: 28/08/2019
Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 do tỉnh Bạc Liêu ban hành Ban hành: 28/08/2019
Ngày hiệu lực: 28/08/2019
Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh Sơn La Ban hành: 28/08/2019
Ngày hiệu lực: 28/08/2019
Công văn 3875/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2019 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 27/08/2019
Ngày hiệu lực: 27/08/2019
Công văn 3873/BGDĐT-GDMN năm 2019 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 26/08/2019
Ngày hiệu lực: 26/08/2019
Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2019-2020 Ban hành: 26/08/2019
Ngày hiệu lực: 26/08/2019

Menu