Văn bản theo lĩnh vực: Xuất nhập khẩu

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 27.212 văn bản.

Thông tư 01/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 14/01/2020
Ngày hiệu lực: 29/02/2020
Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Ban hành: 14/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng Ban hành: 12/11/2019
Ngày hiệu lực: 30/12/2019
Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định về kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 30/10/2019
Ngày hiệu lực: 15/12/2019
Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 26/09/2019
Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
Công văn 5861/TCHQ-GSQL năm 2019 về chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Công văn 5873/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại thiết bị lọc nước, điện phân nước tạo ion do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Công văn 8289/TXNK-CST năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Ban hành: 11/09/2019
Ngày hiệu lực: 11/09/2019
Công văn 8281/TXNK-PL năm 2019 về nhập khẩu mặt hàng “Diammonium Phosphate 99%” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Ban hành: 10/09/2019
Ngày hiệu lực: 10/09/2019
Công văn 5787/TCHQ-GSQL năm 2019 về bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 10/09/2019
Ngày hiệu lực: 10/09/2019
Công văn 5705/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng “Đậu tương chưa vỡ mảnh, đã rang” do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/09/2019
Ngày hiệu lực: 06/09/2019
Công văn 5710/TCHQ-VP hướng dẫn nội dung liên quan đến “đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019ˮ do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/09/2019
Ngày hiệu lực: 06/09/2019
Công văn 5715/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/09/2019
Ngày hiệu lực: 06/09/2019
Công văn 5716/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/09/2019
Ngày hiệu lực: 06/09/2019
Công văn 5717/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Dùng để đánh bóng bề mặt kim loại do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 06/09/2019
Ngày hiệu lực: 06/09/2019
Công văn 5687/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Ambulance do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 05/09/2019
Ngày hiệu lực: 05/09/2019
Công văn 5688/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Tai nghe không dây Airpods do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 05/09/2019
Ngày hiệu lực: 05/09/2019
Công văn 5700/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 05/09/2019
Ngày hiệu lực: 05/09/2019
Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 05/09/2019
Ngày hiệu lực: 21/10/2019

Menu