Văn bản theo lĩnh vực: Công nghệ thông tin - Trang 10

Đang xem kết quả 181 đến 200 trong tổng số 7.777 văn bản.

Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2019 thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 29/08/2019
Ngày hiệu lực: 29/08/2019
Quyết định 1107/QĐ-TTg năm 2019 về tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/08/2019
Ngày hiệu lực: 28/08/2019
Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban hành: 28/08/2019
Ngày hiệu lực: 28/08/2019
Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Ban hành: 26/08/2019
Ngày hiệu lực: 06/09/2019
Quyết định 1388/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành: 26/08/2019
Ngày hiệu lực: 26/08/2019
Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định Ban hành: 23/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/09/2019
Quyết định 2064/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2024 Ban hành: 23/08/2019
Ngày hiệu lực: 23/08/2019
Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Ban hành: 22/08/2019
Ngày hiệu lực: 22/08/2019
Quyết định 3680/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt Đề án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát, quản lý đơn thuốc điện tử” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 21/08/2019
Ngày hiệu lực: 21/08/2019
Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La Ban hành: 21/08/2019
Ngày hiệu lực: 15/09/2019
Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 37 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Ban hành: 21/08/2019
Ngày hiệu lực: 21/08/2019
Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chiến lược viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Định Ban hành: 16/08/2019
Ngày hiệu lực: 16/08/2019
Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành Ban hành: 16/08/2019
Ngày hiệu lực: 16/08/2019
Thông tư 07/2019/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 16/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/03/2020
Thông tư 08/2019/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 16/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/03/2020
Kế hoạch 194/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 15/08/2019
Ngày hiệu lực: 15/08/2019
Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do tỉnh Sơn La ban hành Ban hành: 15/08/2019
Ngày hiệu lực: 15/08/2019
Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dữ liệu thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh Ban hành: 14/08/2019
Ngày hiệu lực: 26/08/2019
Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2019 thực hiện số hóa Sổ hộ tịch và cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban hành: 14/08/2019
Ngày hiệu lực: 14/08/2019
Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch triển khai chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Ban hành: 13/08/2019
Ngày hiệu lực: 13/08/2019

Menu