Văn bản theo lĩnh vực: Công nghệ thông tin - Trang 4

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong tổng số 7.777 văn bản.

Thông tư 34/2019/TT-BCT quy định về hệ thống thông tin năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 28/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/04/2020
Quyết định 2676/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Ban hành: 28/11/2019
Ngày hiệu lực: 28/11/2019
Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang Ban hành: 28/11/2019
Ngày hiệu lực: 10/12/2019
Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 Ban hành: 26/11/2019
Ngày hiệu lực: 26/11/2019
Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng Ban hành: 25/11/2019
Ngày hiệu lực: 10/12/2019
Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT quy định về việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 07/01/2020
Thông tư 14/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Thông tư 13/2019/TT-BTTTT quy định về hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/01/2020
Thông tư 83/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 57/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 21/11/2019
Ngày hiệu lực: 06/01/2020
Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Ban hành: 20/11/2019
Ngày hiệu lực: 20/11/2019
Quyết định 3713/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ban hành: 19/11/2019
Ngày hiệu lực: 19/11/2019
Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 25/11/2019
Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Kế hoạch 1903/KH-UBND năm 2019 về xây dựng, hoàn thiện và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2020 Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/11/2019
Quyết định 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 11/2015/QĐ-UBND quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ Ban hành: 14/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/12/2019
Quyết định 3407/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 14/11/2019
Ngày hiệu lực: 14/11/2019
Quyết định 2899/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 13/11/2019
Ngày hiệu lực: 13/11/2019
Kế hoạch 3334/KH-UBND năm 2019 về công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên năm 2020 Ban hành: 13/11/2019
Ngày hiệu lực: 13/11/2019
Quyết định 2915/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2020 các lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, Biển và Hải đảo, Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 13/11/2019
Ngày hiệu lực: 13/11/2019
Công văn 10311/VPCP-KSTT năm 2019 thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 11/11/2019
Ngày hiệu lực: 11/11/2019

Menu