Văn bản theo lĩnh vực: Quyền dân sự

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 5.837 văn bản.

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 Ban hành: 25/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Ban hành: 01/10/2019
Ngày hiệu lực: 18/11/2019
Thông tư 39/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 10/2016/TT-BCA quy định về công tác tàng thư căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Ban hành: 01/10/2019
Ngày hiệu lực: 18/11/2019
Thông tư 27/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 27/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/12/2019
Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi do tỉnh Tuyên Quang ban hành Ban hành: 26/08/2019
Ngày hiệu lực: 26/08/2019
Quyết định 1372/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 294 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Sơn La do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 14/08/2019
Ngày hiệu lực: 14/08/2019
Quyết định 1373/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 51 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 14/08/2019
Ngày hiệu lực: 14/08/2019
Quyết định 1298/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đặng Đình Du do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 07/08/2019
Ngày hiệu lực: 07/08/2019
Quyết định 1299/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Nguyễn Hur Dong Gun do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 07/08/2019
Ngày hiệu lực: 07/08/2019
Quyết định 1300/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 128 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 07/08/2019
Ngày hiệu lực: 07/08/2019
Quyết định 1301/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 07/08/2019
Ngày hiệu lực: 07/08/2019
Quyết định 1302/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Na Uy do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 07/08/2019
Ngày hiệu lực: 07/08/2019
Công văn 2906/BTP-HTQTCT năm 2019 yêu cầu thay đổi chữ đệm trong tên khai sinh do Bộ Tư pháp ban hành Ban hành: 02/08/2019
Ngày hiệu lực: 02/08/2019
Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 01/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/08/2019
Quyết định 1267/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kim Sơn Nam do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 29/07/2019
Ngày hiệu lực: 29/07/2019
Quyết định 1268/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 19 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 29/07/2019
Ngày hiệu lực: 29/07/2019
Quyết định 1269/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 29/07/2019
Ngày hiệu lực: 29/07/2019
Quyết định 1270/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 29/07/2019
Ngày hiệu lực: 29/07/2019
Quyết định 1272/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 108 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành Ban hành: 29/07/2019
Ngày hiệu lực: 29/07/2019

Menu