Văn bản theo lĩnh vực: Bảo hiểm

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 3.169 văn bản.

Công văn 6920/BYT-BH năm 2019 về chuyển tuyến bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 22/11/2019
Quyết định 1270/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 30/09/2019
Ngày hiệu lực: 30/09/2019
Công văn 3639/BHXH-CNTT năm 2019 về tạo lập biên bản Giám định y khoa do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 27/09/2019
Ngày hiệu lực: 27/09/2019
Công văn 3436/BHXH-GĐB năm 2019 về cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 20/09/2019
Ngày hiệu lực: 20/09/2019
Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
Công văn 3238/BHXH-CSYT năm 2019 thực hiện Thông tư 09/2019/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 06/09/2019
Ngày hiệu lực: 06/09/2019
Quyết định 1707/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Ban hành: 29/08/2019
Ngày hiệu lực: 29/08/2019
Công văn 3118/BHXH-TT năm 2019 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 27/08/2019
Ngày hiệu lực: 27/08/2019
Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Ban hành: 26/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Công văn 3096/BHXH-TĐKT năm 2019 về phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 23/08/2019
Ngày hiệu lực: 23/08/2019
Công văn 3000/BHXH-TTKT năm 2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 16/08/2019
Ngày hiệu lực: 16/08/2019
Kế hoạch 2998/KH-BHXH năm 2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động ngành bảo hiểm xã hội thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019–2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 16/08/2019
Ngày hiệu lực: 16/08/2019
Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 15/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/09/2019
Thông tư 28/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 46/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 12/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Thông tư 29/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 12/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH năm 2019 trả lời kiến nghị liên quan tới pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ban hành: 05/08/2019
Ngày hiệu lực: 05/08/2019
Dự thảo Nghị định quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Ban hành: 01/08/2019
Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 29/07/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Nghị quyết 80/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Ban hành: 25/07/2019
Ngày hiệu lực: 06/08/2019
Công văn 2660/BHXH-CNTT năm 2019 triển khai phần mềm Xét duyệt chính sách theo Quyết định 166/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 23/07/2019
Ngày hiệu lực: 23/07/2019

Menu