Văn bản theo lĩnh vực: Vi phạm hành chính

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 3.282 văn bản.

Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y Ban hành: 03/01/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Ban hành: 30/12/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Quyết định 3263/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 24/12/2019
Ngày hiệu lực: 24/12/2019
Công văn 9827/VPCP-CN năm 2019 hướng dẫn quy định của Bộ Luật hình sự về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/10/2019
Ngày hiệu lực: 29/10/2019
Kế hoạch 3480/KH-UBND năm 2019 về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020 Ban hành: 07/10/2019
Ngày hiệu lực: 07/10/2019
Nghị định 71/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp Ban hành: 30/08/2019
Ngày hiệu lực: 15/10/2019
Công văn 3114/BHXH-TCKT năm 2019 thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 26/08/2019
Ngày hiệu lực: 26/08/2019
Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho các lực lượng tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Ban hành: 19/08/2019
Ngày hiệu lực: 29/08/2019
Công văn 9225/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 12/08/2019
Ngày hiệu lực: 12/08/2019
Quyết định 23/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Ban hành: 07/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/09/2019
Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đề điều Ban hành: 18/07/2019
Ngày hiệu lực: 09/09/2019
Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính do thành phố Cần Thơ ban hành Ban hành: 12/07/2019
Ngày hiệu lực: 01/08/2019
Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước Ban hành: 11/07/2019
Ngày hiệu lực: 01/09/2019
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 36/2015/QĐ-UBND Ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực: 10/07/2019
Công văn 5762/BGTVT-TTr năm 2019 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 19/06/2019
Ngày hiệu lực: 19/06/2019
Thông tư 78/2019/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng Ban hành: 11/06/2019
Ngày hiệu lực: 01/08/2019
Công văn 3824/TCHQ-PC năm 2019 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 11/06/2019
Ngày hiệu lực: 11/06/2019
Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương Ban hành: 04/06/2019
Ngày hiệu lực: 15/06/2019
Quyết định 1301/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021" năm 2019 do tỉnh Vĩnh Long ban hành Ban hành: 30/05/2019
Ngày hiệu lực: 30/05/2019
Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao Ban hành: 27/05/2019
Ngày hiệu lực: 01/08/2019

Menu