Văn bản theo lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 779 văn bản.

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nam Định Ban hành: 20/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Quyết định 1068/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 22/08/2019
Ngày hiệu lực: 22/08/2019
Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 Ban hành: 18/07/2019
Ngày hiệu lực: 28/07/2019
Thông tư 02/2019/TT-BVHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Ban hành: 05/07/2019
Ngày hiệu lực: 01/09/2019
Quyết định 1358/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre Ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực: 28/06/2019
Quyết định 1359/QĐ-UBND năm 2019 quy định về kiểm soát việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre Ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực: 28/06/2019
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành Ban hành: 25/06/2019
Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm kèm theo Quyết định 37/2015/QĐ-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành Ban hành: 19/06/2019
Ngày hiệu lực: 30/06/2019
Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bắc Kạn” dùng cho sản phẩm quả quýt do tỉnh Bắc Kạn ban hành Ban hành: 16/05/2019
Ngày hiệu lực: 16/05/2019
Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Bạc Liêu Ban hành: 26/03/2019
Ngày hiệu lực: 06/04/2019
Thông tư 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ban hành: 15/03/2019
Ngày hiệu lực: 01/05/2019
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 18/01/2019
Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019-2020 Ban hành: 27/12/2018
Ngày hiệu lực: 27/12/2018
Văn bản hợp nhất 5698/VBHN-BVHTTDL năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Ban hành: 18/12/2018
Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm trúc sào và chiếu trúc sào tỉnh Cao Bằng Ban hành: 10/12/2018
Ngày hiệu lực: 20/12/2018
Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch xây dựng, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Ban hành: 04/12/2018
Ngày hiệu lực: 04/12/2018
Quyết định 43/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 66/2015/QĐ-UBND Ban hành: 30/11/2018
Ngày hiệu lực: 09/12/2018
Quyết định 4751/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ và lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 28/11/2018
Ngày hiệu lực: 28/11/2018
Quyết định 2500/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ; Hoạt động khoa học và Công nghệ; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái Ban hành: 22/11/2018
Ngày hiệu lực: 22/11/2018
Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành: 13/11/2018
Ngày hiệu lực: 20/11/2018

Menu