Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 19.514 văn bản.

Thông tư 19/2020/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 31/12/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật Ban hành: 27/12/2019
Ngày hiệu lực: 15/02/2020
Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 26/12/2019
Ngày hiệu lực: 15/02/2020
Quyết định 51/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Ban hành: 12/12/2019
Ngày hiệu lực: 22/12/2019
Công văn 11161/VPCP-CN năm 2019 về dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 06/12/2019
Ngày hiệu lực: 06/12/2019
Công văn 11100/VPCP-CN năm 2019 về triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 04/12/2019
Ngày hiệu lực: 04/12/2019
Công văn 8502/BNN-TCTL năm 2019 xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời trong hồ chứa thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 13/11/2019
Ngày hiệu lực: 13/11/2019
Quyết định 47/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương Ban hành: 08/11/2019
Ngày hiệu lực: 20/11/2019
Quyết định 2108/QĐ-BGTVT năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Sa Pa giai đoạn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 07/11/2019
Ngày hiệu lực: 07/11/2019
Kế hoạch 329/KH-UBND năm 2019 thông tin, tuyên truyền về thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Ban hành: 29/10/2019
Ngày hiệu lực: 29/10/2019
Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Cà Mau ban hành Ban hành: 15/10/2019
Ngày hiệu lực: 15/10/2019
Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Cà Mau năm 2020 Ban hành: 15/10/2019
Ngày hiệu lực: 15/10/2019
Công văn 1351/TTg-CN năm 2019 về giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 14/10/2019
Ngày hiệu lực: 14/10/2019
Quyết định 4396/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Quyết định 2757/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 14/10/2019
Ngày hiệu lực: 14/10/2019
Quyết định 4397/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 4567/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 14/10/2019
Ngày hiệu lực: 14/10/2019
Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai Ban hành: 14/10/2019
Ngày hiệu lực: 14/10/2019
Kế hoạch 4519/KH-UBND năm 2019 về thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành Ban hành: 04/10/2019
Ngày hiệu lực: 04/10/2019
Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre Ban hành: 27/09/2019
Ngày hiệu lực: 10/10/2019
Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Ban hành: 26/09/2019
Ngày hiệu lực: 10/10/2019
Công văn 1193/TTg-CN năm 2019 triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng khu kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 20/09/2019
Ngày hiệu lực: 20/09/2019

Menu