Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 4

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong tổng số 19.594 văn bản.

Công văn 10185/VPCP-CN năm 2019 về khởi công Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/11/2019
Ngày hiệu lực: 07/11/2019
Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Long An Ban hành: 06/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/11/2019
Quyết định 2796/QĐ-BTNMT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về môi trường cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 01/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
Công văn 10402/BGTVT-CQLXD năm 2019 thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 01/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 01/11/2019
Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 14 của quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị kèm theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND trên địa bàn thành phố Hà Nội Ban hành: 31/10/2019
Ngày hiệu lực: 01/12/2019
Thông tư 52/2019/TT-BCA về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với “Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Ban hành: 31/10/2019
Ngày hiệu lực: 18/12/2019
Kế hoạch 329/KH-UBND năm 2019 thông tin, tuyên truyền về thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Ban hành: 29/10/2019
Ngày hiệu lực: 29/10/2019
Nghị quyết 198/NQ-HĐND năm 2019 về đặt tên đường, tên trường và đổi tên trường trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Ban hành: 17/10/2019
Ngày hiệu lực: 17/10/2019
Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Cà Mau ban hành Ban hành: 15/10/2019
Ngày hiệu lực: 15/10/2019
Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Cà Mau năm 2020 Ban hành: 15/10/2019
Ngày hiệu lực: 15/10/2019
Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai Ban hành: 14/10/2019
Ngày hiệu lực: 14/10/2019
Công văn 1351/TTg-CN năm 2019 về giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 14/10/2019
Ngày hiệu lực: 14/10/2019
Quyết định 4396/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Quyết định 2757/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 14/10/2019
Ngày hiệu lực: 14/10/2019
Quyết định 4397/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 4567/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 14/10/2019
Ngày hiệu lực: 14/10/2019
Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành: 10/10/2019
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
Quyết định 3666/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035 Ban hành: 10/10/2019
Ngày hiệu lực: 10/10/2019
Quyết định 4337/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch liên tịch (mẫu) về tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận-huyện thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 08/10/2019
Ngày hiệu lực: 08/10/2019
Quyết định 42/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An Ban hành: 07/10/2019
Ngày hiệu lực: 18/10/2019
Kế hoạch 4519/KH-UBND năm 2019 về thông tin tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành Ban hành: 04/10/2019
Ngày hiệu lực: 04/10/2019

Menu