Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 9

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 19.594 văn bản.

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định Ban hành: 27/06/2019
Ngày hiệu lực: 10/07/2019
Lệnh công bố Luật Kiến trúc 2019 Ban hành: 27/06/2019
Ngày hiệu lực: 27/06/2019
Quyết định 05/2019/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 27/06/2019
Ngày hiệu lực: 09/07/2019
Kế hoạch 2729/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do tỉnh Ninh Thuận ban hành Ban hành: 27/06/2019
Ngày hiệu lực: 27/06/2019
Thông báo 1041/TB-TTCP năm 2019 kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh do Thanh Tra Chính phủ ban hành Ban hành: 26/06/2019
Ngày hiệu lực: 26/06/2019
Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020 Ban hành: 25/06/2019
Ngày hiệu lực: 25/06/2019
Công văn 178/BXD-HĐXD năm 2019 về dự thầu giám sát lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 24/06/2019
Ngày hiệu lực: 24/06/2019
Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum Ban hành: 21/06/2019
Ngày hiệu lực: 30/06/2019
Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên Ban hành: 20/06/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2019
Quyết định 754/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/06/2019
Ngày hiệu lực: 18/06/2019
Công văn 5328/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/06/2019
Ngày hiệu lực: 18/06/2019
Công văn 5329/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/06/2019
Ngày hiệu lực: 18/06/2019
Công văn 5338/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/06/2019
Ngày hiệu lực: 18/06/2019
Công văn 1395/BXD-KTXD năm 2019 về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 17/06/2019
Ngày hiệu lực: 17/06/2019
Quyết định 1393/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng do tỉnh Sơn La ban hành Ban hành: 17/06/2019
Ngày hiệu lực: 17/06/2019
Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do Quốc hội ban hành Ban hành: 14/06/2019
Ngày hiệu lực: 29/07/2019
Công văn 2392/TCT-KK năm 2019 về thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 13/06/2019
Ngày hiệu lực: 13/06/2019
Luật Kiến trúc 2019 Ban hành: 13/06/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Công văn 5115/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo của Bộ Xây dựng kết quả kiểm tra tình hình đầu tư đô thị và việc sử dụng đất trồng lúa trong các dự án đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/06/2019
Ngày hiệu lực: 12/06/2019
Công văn 5087/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 11/06/2019
Ngày hiệu lực: 11/06/2019

Menu