Văn bản theo lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 40.765 văn bản.

Nghị định 92/2019/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019-2020 Ban hành: 20/11/2019
Ngày hiệu lực: 06/01/2020
Công văn 3793/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 23/09/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019
Công văn 3804/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 23/09/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019
Công văn 73695/CT-TTHT năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 23/09/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019
Công văn 73696/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng lữ hành theo giá trọn gói do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 23/09/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019
Công văn 73686/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 23/09/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019
Công văn 73692/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 23/09/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019
Công văn 73694/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 23/09/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019
Công văn 73697/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 23/09/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019
Công văn 3732/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 19/09/2019
Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Công văn 73222/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 19/09/2019
Công văn 73223/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ khi sử dụng voucher, phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 19/09/2019
Công văn 3717/TCT-KK năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 18/09/2019
Ngày hiệu lực: 18/09/2019
Công văn 3694/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành Ban hành: 17/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Công văn 72235/CT-TTHT năm 2019 về trích khấu hao tài sản cố định nhận chuyển nhượng và thanh toán bù trừ 03 bên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Công văn 72237/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Công văn 72271/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn đối với hoạt động góp vốn bằng tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Công văn 72236/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn phí dịch vụ tòa nhà chung cư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Công văn 72239/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019

Menu