Văn bản theo lĩnh vực: Thương mại

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 22.207 văn bản.

Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành Ban hành: 05/03/2020
Ngày hiệu lực: 05/03/2020
Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 04/03/2020
Ngày hiệu lực: 04/03/2020
Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 24/02/2020
Ngày hiệu lực: 24/02/2020
Công văn 829/BYT-MT năm 2020 hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 21/02/2020
Ngày hiệu lực: 21/02/2020
Thông báo 55/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 20/02/2020
Ngày hiệu lực: 20/02/2020
Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Nghị quyết 12/NQ-CP năm 2020 thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành Ban hành: 15/02/2020
Ngày hiệu lực: 15/02/2020
Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh sách cơ sở sản xuất công nghiệp; cơ sở nuôi trồng thủy sản; trang trại chăn nuôi; cơ sở kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Thông báo 52/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Nghị quyết 11/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020 Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2020 về tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Tuyên Quang Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Quyết định 367/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Công điện 224/CĐ-TTg năm 2020 về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Kế hoạch 370/KH-BHXH thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Ban hành: 10/02/2020
Ngày hiệu lực: 10/02/2020
Công văn 97/DP-DT năm 2020 về hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Cục Y tế dự phòng ban hành Ban hành: 05/02/2020
Ngày hiệu lực: 05/02/2020
Thông báo 40/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 04/02/2020
Ngày hiệu lực: 04/02/2020
Thông báo 35/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 31 tháng 01 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 02/02/2020
Ngày hiệu lực: 02/02/2020
Thông báo 33/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 30/01/2020
Ngày hiệu lực: 30/01/2020
Kế hoạch 17/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 30/01/2020
Ngày hiệu lực: 30/01/2020

Menu