Văn bản theo lĩnh vực: Thương mại

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 21.976 văn bản.

Thông tư 37/2019/TT-BCT hướng dẫn biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 29/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/01/2020
Thông tư 33/2019/TT-BCT quy định về Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 08/01/2020
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 20/11/2019
Thông tư 30/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định về hệ thống điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 18/11/2019
Ngày hiệu lực: 03/01/2020
Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BCT quy định về quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 18/11/2019
Ngày hiệu lực: 03/01/2020
Thông tư 28/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT về hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Nghị định 89/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Quyết định 3444/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 15/11/2019
Ngày hiệu lực: 15/11/2019
Thông tư 26/2019/TT-BCT quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 14/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Thông tư 24/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 14/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón Ban hành: 14/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Công văn 8474/BCT-CTĐP năm 2019 về tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 07/11/2019
Ngày hiệu lực: 07/11/2019
Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP Ban hành: 01/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
Nghị quyết 789/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 17/10/2019
Ngày hiệu lực: 17/10/2019
Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường Ban hành: 14/10/2019
Ngày hiệu lực: 10/12/2019
Quyết định 30/2019/QĐ-TTg về Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 08/10/2019
Ngày hiệu lực: 01/12/2019
Quyết định 1320/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 08/10/2019
Ngày hiệu lực: 01/12/2019
Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Ban hành: 30/09/2019
Ngày hiệu lực: 15/11/2019
Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh Ban hành: 26/09/2019
Ngày hiệu lực: 01/12/2019
Công văn 16567/QLD-GT năm 2019 thực hiện quy định về đấu thầu trong cung ứng vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng do Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 25/09/2019
Ngày hiệu lực: 25/09/2019

Menu