Văn bản theo lĩnh vực: Thể thao - Y tế

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 12.022 văn bản.

Thông tư 34/2019/TT-BYT quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 30/12/2019
Ngày hiệu lực: 01/03/2020
Thông tư 30/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT về hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 03/12/2019
Ngày hiệu lực: 01/02/2020
Công văn 6403/BYT-KCB năm 2019 về hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 30/10/2019
Ngày hiệu lực: 30/10/2019
Công văn 6295/BYT-KCB năm 2019 về tăng cường quản lý công tác khám, giám định y khoa do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 25/10/2019
Ngày hiệu lực: 25/10/2019
Quyết định 4441/QĐ-BYT năm 2019 về giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 27/09/2019
Ngày hiệu lực: 27/09/2019
Quyết định 4413/QĐ-BYT năm 2019 về "Tiêu chí Phòng xét nghiệm vi sinh tham chiếu quốc gia về kháng kháng sinh" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 26/09/2019
Ngày hiệu lực: 26/09/2019
Công văn 16323/QLD-MP năm 2019 về thu hồi mỹ phẩm vi phạm do Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 19/09/2019
Quyết định 4293/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, kết luận giám định pháp y tâm thần đối với 70 bệnh/rối loạn tâm thần và hành vi thường gặp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 19/09/2019
Ngày hiệu lực: 19/09/2019
Công văn 16106/QLD-KD năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 16/09/2019
Ngày hiệu lực: 16/09/2019
Công văn 16102/QLD-KD năm 2019 về cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 13/09/2019
Ngày hiệu lực: 13/09/2019
Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phân công, phân cấp cơ quan quản lý đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Ban hành: 06/09/2019
Ngày hiệu lực: 17/09/2019
Quyết định 4043/QĐ-BYT năm 2019 đính chính về nồng độ/hàm lượng và đơn vị tính của 02 thuốc và loại bỏ 11 thuốc khỏi Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BYT Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 06/09/2019
Ngày hiệu lực: 06/09/2019
Quyết định 539/QĐ-QLD năm 2019 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 06/09/2019
Ngày hiệu lực: 06/09/2019
Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 về phát triển phong trào Thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 Ban hành: 05/09/2019
Ngày hiệu lực: 05/09/2019
Công văn 15167/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong quyết định cấp số đăng ký lưu hành do Cục Quản lý dược ban hành Ban hành: 03/09/2019
Ngày hiệu lực: 03/09/2019
Công văn 15166/QLD-MP năm 2019 về đính chính Công văn 13975/QLD-MP do Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 03/09/2019
Ngày hiệu lực: 03/09/2019
Công văn 5141/BYT-QLD năm 2019 về cập nhật thông tin lại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 03/09/2019
Ngày hiệu lực: 03/09/2019
Quyết định 4007/QĐ-BYT năm 2019 về công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 23 do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 03/09/2019
Ngày hiệu lực: 03/09/2019
Công văn 15054/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính quyết định cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 03/09/2019
Ngày hiệu lực: 03/09/2019
Thông tư 25/2019/TT-BYT quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế Ban hành: 30/08/2019
Ngày hiệu lực: 16/10/2019

Menu