Văn bản theo lĩnh vực: Thể thao - Y tế

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 12.278 văn bản.

Công văn 1156/SYT-NVY năm 2020 về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 05/03/2020
Ngày hiệu lực: 05/03/2020
Thông báo 66/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 28/02/2020
Ngày hiệu lực: 28/02/2020
Công văn 987/BYT-DP năm 2020 về thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19 do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 28/02/2020
Ngày hiệu lực: 28/02/2020
Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Ban hành: 27/02/2020
Ngày hiệu lực: 27/02/2020
Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-TTg quy định về điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 26/02/2020
Ngày hiệu lực: 26/02/2020
Thông báo 59/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/02/2020
Ngày hiệu lực: 25/02/2020
Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/02/2020
Ngày hiệu lực: 25/02/2020
Công văn 868/BYT-DP năm 2020 hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 24/02/2020
Ngày hiệu lực: 24/02/2020
Nghị định 24/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia Ban hành: 24/02/2020
Ngày hiệu lực: 24/02/2020
Công văn 839/BYT-DP năm 2020 về thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19 do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 23/02/2020
Ngày hiệu lực: 23/02/2020
Kế hoạch 690/KH-UBND năm 2020 về dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra trên địa bàn do tỉnh Bình Dương ban hành Ban hành: 20/02/2020
Ngày hiệu lực: 20/02/2020
Quyết định 468/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Công văn 1710/QLD-KD năm 2020 về báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra do Cục Quản lý Dược ban hành Ban hành: 19/02/2020
Ngày hiệu lực: 19/02/2020
Công văn 742/BYT-DP năm 2020 về tăng cường kiểm soát công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 18/02/2020
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Quyết định 268/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 17/02/2020
Ngày hiệu lực: 17/02/2020
Công văn 676/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Công văn 1126/VPCP-KGVX năm 2020 về tăng cường công tác thông tin phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Quyết định 412/QĐ-BYT năm 2020 về Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 14/02/2020
Ngày hiệu lực: 14/02/2020
Công văn 643/BYT-TT-KT năm 2020 về tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Bộ Y tế ban hành Ban hành: 13/02/2020
Ngày hiệu lực: 13/02/2020
Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2020 về triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định 173/QĐ-TTg công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020

Menu