Chỉ thị

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 9.370 văn bản.

Chỉ thị 10400/CT-BNN-QLCL năm 2016 về tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Chỉ thị 2480/CT-BTL năm 2016 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường trong ngành nông nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Chỉ thị 14/CT-BCT năm 2016 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công thương ban hành Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quảng lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Chỉ thị 95/CT-BTTTT năm 2016 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ban hành: 25/11/2016
Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Chỉ thị 32/CT-TTg năm 2016 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 25/11/2016
Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố Hải Phòng Ban hành: 24/11/2016
Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2017 do tỉnh Hưng Yên ban hành Ban hành: 22/11/2016
Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Chỉ thị 16/CT-UBND thực hiện giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành Ban hành: 22/11/2016
Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 21/11/2016
Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bình Phước Ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2016-2017 do tỉnh Yên Bái ban hành Ban hành: 17/11/2016
Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục thành phố Hà Nội Ban hành: 14/11/2016
Ngày hiệu lực: 14/11/2016
Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn thành phố Hà Nội Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 11/11/2016
Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Thái Bình và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 Ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 11/11/2016
Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2016 về tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Thống kê và Nghị định có liên quan do tỉnh Thái Bình ban hành Ban hành: 09/11/2016
Ngày hiệu lực: 09/11/2016
Chỉ thị 9407/CT-BNN-CN năm 2016 về phòng chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông Xuân 2016-2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Ban hành: 08/11/2016
Ngày hiệu lực: 08/11/2016
Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng Ban hành: 07/11/2016
Ngày hiệu lực: 07/11/2016
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong hoạt động “tín dụng đen”, kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Ban hành: 04/11/2016
Ngày hiệu lực: 04/11/2016

Menu

Social Media