Văn bản khác

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 4.838 văn bản.

Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội Ban hành: 09/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/12/2016
Kế hoạch 2115/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới của tỉnh giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2016 đăng cai tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2016 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2016 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Báo cáo 270/BC-UBND năm 2016 kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 05/12/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thái Bình Ban hành: 02/12/2016
Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Kế hoạch 2069/KH-UBND năm 2016 phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi năm 2017 do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 01/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Kế hoạch 7819/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Kế hoạch 261/BC-UBND năm 2016 kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Quảng Bình ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Kế hoạch 290/KH-UBND năm 2016 chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm tỉnh Lào Cai năm 2017 Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Kế hoạch 2408/KH-UBND năm 2016 phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Lai Châu ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Kế hoạch 52/KH-TLĐ năm 2016 tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Kế hoạch 3106/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 234/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hải Dương ban hành Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Kế hoạch 2846/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hà Nam ban hành Ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Kế hoạch 707/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Thú y trên địa bàn tỉnh Nghệ An Ban hành: 26/11/2016
Ngày hiệu lực: 26/11/2016
Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2016 thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn Ban hành: 23/11/2016
Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Kế hoạch 287/KH-UBND năm 2016 triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2018 Ban hành: 23/11/2016
Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Kế hoạch 214/KH-HD triển khai thẩm định, đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính thành phố Hà Nội năm 2016 Ban hành: 23/11/2016
Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2016 tổ chức thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 21/11/2016
Ngày hiệu lực: 21/11/2016

Menu

Social Media