Công điện

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 601 văn bản.

Công điện 42/CĐ-TW năm 2016 chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ do Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn ban hành Ban hành: 11/12/2016
Ngày hiệu lực: 11/12/2016
Công điện 2176/CĐ-TTg năm 2016 về ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ điện Ban hành: 07/12/2016
Ngày hiệu lực: 07/12/2016
Công điện 2144/CĐ-TTg về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Công điện 38/CĐ-TW năm 2016 chủ động đối phó với diễn biến mưa, lũ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn ban hành Ban hành: 24/11/2016
Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Công điện 1995/CĐ-TTg năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 07/11/2016
Ngày hiệu lực: 07/11/2016
Công điện 10575CĐ/BCT-PCTT năm 2016 chủ động trong việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới do Bộ Công thương điện Ban hành: 05/11/2016
Ngày hiệu lực: 05/11/2016
Công điện 35/CĐ-TW năm 2016 chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ do Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn ban hành Ban hành: 03/11/2016
Ngày hiệu lực: 03/11/2016
Công điện 26/CĐ-UBND năm 2016 triển khai biện pháp cấp bách phòng chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai Ban hành: 03/11/2016
Ngày hiệu lực: 03/11/2016
Công điện 25/CĐ-UBND năm 2016 triển khai biện pháp cấp bách phòng chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai Ban hành: 03/11/2016
Ngày hiệu lực: 03/11/2016
Công điện 24/CĐ-UBND năm 2016 về chấn chỉnh việc vận hành xả lũ các hồ chứa thủy điện, thủy lợi và triển khai biện pháp phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập thủy điện, thủy lợi do tỉnh Gia Lai ban hành Ban hành: 02/11/2016
Ngày hiệu lực: 02/11/2016
Công điện 1926/CĐ-TTg năm 2016 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 02/11/2016
Ngày hiệu lực: 02/11/2016
Công điện 1925/CĐ-TTg năm 2016 về ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 01/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/11/2016
Công điện 33/CĐ-TW năm 2016 chủ động đối phó với mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ 13-18/10 vừa qua do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn điện Ban hành: 31/10/2016
Ngày hiệu lực: 31/10/2016
Công điện 23/CĐ-UBATGTQG thực hiện biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quý IV năm 2016 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia điện Ban hành: 31/10/2016
Ngày hiệu lực: 31/10/2016
Công điện 1883/CĐ-TTg thực hiện công tác đặc xá năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 26/10/2016
Ngày hiệu lực: 26/10/2016
Công điện 1861/CĐ-TTg năm 2016 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 24/10/2016
Ngày hiệu lực: 24/10/2016
Công điện 1406/CĐ-DP năm 2016 về chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả mưa lũ do Cục Y tế dự phòng ban hành Ban hành: 18/10/2016
Ngày hiệu lực: 18/10/2016
Công điện 1840/CĐ-TTg năm 2016 về máy bay trực thăng EC130 T2 bị nạn tại Vũng Tàu ngày 18/10/2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/10/2016
Ngày hiệu lực: 18/10/2016
Công điện 08/CĐ-UBND năm 2016 chủ động phòng chống có hiệu quả với diễn biến bất lợi của mưa, bão, lũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 17/10/2016
Ngày hiệu lực: 17/10/2016
Công điện 1829/CĐ-TTg năm 2016 về khắc phục mưa lũ tại miền Trung và ứng phó khẩn cấp bão số 7 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 16/10/2016
Ngày hiệu lực: 16/10/2016

Menu

Social Media