Tiêu chuẩn ngành

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.220 văn bản.

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 31:1992 về chất giặt rửa tổng hợp dạng bột và dạng kem Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 156:1992 về chè xanh xuất khẩu - phân tích cảm quan - phương pháp cho điểm Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 300:2002 về sơn phủ bảo vệ kim loại - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 284:2002 về sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ nước - Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 283:2002 về sơn tín hiệu giao thông sơn vạch đường hệ dung môi - Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 16TCN 7:2002 về máy tính cá nhân để bàn - Màn hình loại MRT - Phần 2: Các đặc tính kỹ thuật, Phương pháp đo và thử Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 16TCN 6:2002 về máy tính cá nhân để bàn - Màn hình loại MRT - Phần 1: Các đặc tính kỹ thuật, thuật ngữ và định nghĩa Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 16TCN5:2002 về máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 5: Yêu cầu về ghi nhãn, bao bì Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 16TCN 4:2002 về máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 4: Yêu cầu về an toàn bức xạ, an toàn điện - Độ ồn âm thanh và phương pháp thử Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 14TCN 60:1988 về hệ số tiêu cho ruộng lúa Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 108:1988 về thuốc trừ nấm bệnh Hinosan 50% ND Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 64TCN 25:1980 về nhôm sunfat kỹ thuật Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành TCN 4030:1985 về xi măng - phương pháp xác định độ mịn của bột xi măng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 64TCN 97:1996 về phương pháp xác định hàm lượng chì tổng số Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 64TCN 96:1996 về phương pháp xác định hàm lượng thuỷ ngân tổng số Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 64TCN 30:1995 về natri tripolyphotphat Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 64TCN 93:1995 về sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường do Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 64TCN 92:1995 về sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 52TCN 352:1989 về Cacbon oxyt Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 819:2006 về quy trình phân lập và giám định Streptococcus Suis Ban hành: 07/01/2016

Menu

Social Media