Tiêu chuẩn XDVN

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 241 văn bản.

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 336:2005 về vữa dán gạch ốp lát - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 265:2002 về Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 150:1986 về thiết kế chống ồn cho nhà ở Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 111:1983 về gạch trang trí đất sét nung Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 366:2004 về Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất trong vùng Karst do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 357:2005 về nhà và công trình dạng tháp - quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356:2005 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 338:2005 về kết cấu thép - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 314:2005 về hàn kim loại - thuật ngữ và định nghĩa Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 260:2002 về Trường mầm non – Tiêu chuẩn thiết kế Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 263:2002 về Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 264:2002 về Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế công trình đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 239:2006 về bê tông nặng - chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 374:2006 về hỗn hợp bê tông trộn sẵn - các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu do Bộ xây dựng ban hành Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 360:2005 về bê tông nặng - xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 188:1996 về nước thải đô thị - tiêu chuẩn thải Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 187:1996 về khớp nối trục - sai số lắp đặt Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 186:1996 về lò nung clanh - ke kiểu quay - sai số lắp đặt Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 185:1996 về máy nghiền bi - sai số lắp đặt Ban hành: 07/01/2016
Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 184:1996 về máy quạt - sai số lắp đặt Ban hành: 07/01/2016

Menu

Social Media