WTO_Văn bản

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 56 văn bản.

Dự thảo nghị định thư số 304/WTO/CK về việc gia nhập của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Ban hành: 27/10/2006
Ngày hiệu lực: 29/12/2006
Dự thảo quyết định số 305/WTO/CK về việc gia nhập của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Ban hành: 27/10/2006
Ngày hiệu lực: 29/12/2006
Quyết định số 241/WTO/VB về Thông báo nhất thể hóa bước một theo Điều 2.6 của Hiệp định về Hàng dệt và May mặc Ban hành: 11/09/2006
Quyết định số 224/WTO/VB về Chương trình làm việc Doha Ban hành: 01/08/2004
Tuyên bố số 254/WTO/VB về Hiệp định TRIPS và sức khoẻ cộng đồng Ban hành: 15/11/2001
Tuyên bố số 250/WTO/VB của hội nghị bộ trưởng về hệ thống thương mại đa phương Ban hành: 15/11/2001
Quyết định số 218/WTO/VB về các vấn đề và mối quan tâm đến việc triển khai hiệp định, quyết định Ban hành: 15/11/2001
Nghị định thư thứ hai số 219/WTO/VB kèm theo hiệp định chung về thương mại dịch vụ Ban hành: 24/07/1995
Nghị định thư thứ ba số 220/WTO/VB kèm theo hiệp định chung về thương mại dịch vụ Ban hành: 24/07/1995
Nghị định thư thứ tư số 221/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ Ban hành: 24/07/1995
Nghị định thư thứ năm số 222/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ Ban hành: 24/07/1995
Quyết định 223/WTO/VB về chấp nhận và gia nhập Hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới Ban hành: 15/04/1994
Hiệp định 217/WTO/VB về trợ cấp và các biện pháp đối kháng Ban hành: 15/04/1994
Hiệp định số 210/WTO/VB về thương mại hàng dệt và may mặc Ban hành: 15/04/1994
Hiệp định số 211/WTO/VB về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Ban hành: 15/04/1994
Hiệp định số 212/WTO/VB về mua sắm của Chính phủ Ban hành: 15/04/1994
Hiệp định số 213/WTO/VB về Nông nghiệp Ban hành: 15/04/1994
Hiệp định số 215/WTO/VB về thủ tục cấp phép nhập khẩu Ban hành: 15/04/1994
Hiệp định số 216/WTO/VB về thực thi điều VII của hiệp định chung về thuế quan và thương mại-GATT(1994) Ban hành: 15/04/1994
Hiệp định số 208/WTO/VB về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ Ban hành: 15/04/1994

Menu

Social Media