Thông tri

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 24 văn bản.

Thông tri 07/TTr-MTTW-BTT năm 2016 về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Ban hành: 28/01/2016
Ngày hiệu lực: 28/01/2016
Thông tri 07-TT/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới do Thành ủy Hà Nội ban hành Ban hành: 29/02/2012
Ngày hiệu lực: 29/02/2012
Thông tri 33/TT-MTTW năm 2008 về việc vận động và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nhà ở, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo có người cao tuổi do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Ban hành: 18/04/2008
Ngày hiệu lực: 18/04/2008
Thông tri 02/TTr-TLĐ năm 2007 hướng dẫn kiểm tra chấm điểm thi đua và khen thưởng chuyên đề về bảo hộ lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Ban hành: 22/10/2007
Ngày hiệu lực: 01/01/2007
Thông tri 01/TTr-TLĐ năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Ban hành: 14/09/2007
Ngày hiệu lực: 14/09/2007
Thông tri 01/TTr-TLĐ năm 2006 hướng dẫn xây dựng Công đoàn cơ sở và Nghiệp đoàn vững mạnh do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Ban hành: 27/10/2006
Ngày hiệu lực: 01/01/2007
Thông tri 58/TTR-TLĐ năm 2004 hướng dẫn đóng và thu đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Ban hành: 10/05/2004
Ngày hiệu lực: 01/06/2004
Thông tri 02/2004/TTr-TLĐ hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Ban hành: 22/03/2004
Ngày hiệu lực: 05/04/2004
Thông tri 04-TT/TW năm 1998 tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do Bộ Chính trị ban hành Ban hành: 30/07/1998
Ngày hiệu lực: 30/07/1998
Thông tri 03/TT-UB năm 1979 về việc tổ chức màng lưới thú y dân lập tại các quận, huyện trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 12/06/1979
Ngày hiệu lực: 12/06/1979
Thông tri 23/TT-UB năm 1978 về việc khẩn trương thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các đơn vị được thành phố cử đi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 30/08/1978
Ngày hiệu lực: 30/08/1978
Thông tri 22/TT-UB năm 1978 về một số quy định cụ thể đối với người Hoa thuộc khu vực sản xuất tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp bỏ trốn ra nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 16/08/1978
Ngày hiệu lực: 16/08/1978
Thông tri 20/TT-UB năm 1978 bổ sung một vài nội dung vào điểm thứ nhất Thông tri 19/TT-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 10/07/1978
Ngày hiệu lực: 10/07/1978
Thông tri 17/TT-UB năm 1978 về việc kiểm kê, quản lý chặt chẽ nhà cửa, tài sản của tư sản thương nghiệp trốn chuyển đi sản xuất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 20/06/1978
Ngày hiệu lực: 20/06/1978
Thông tri 10/TT-UB năm 1978 về việc sắp xếp tiểu thương ba ngành hàng vật tư - vải sợi - điện máy do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 27/04/1978
Ngày hiệu lực: 27/04/1978
Thông tri 09/TT-UB năm 1978 về những quy định trong quan hệ với các cơ quan nước ngoài và người nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 25/04/1978
Ngày hiệu lực: 25/04/1978
Thông tri 05/TT-UB năm 1978 về việc thực hiện chủ trương đối với việc tư nhân xin hiến tài sản cho nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 03/03/1978
Ngày hiệu lực: 03/03/1978
Thông tri 16/UB năm 1977 hướng dẫn việc vận động tổ chức phong trào sản xuất cho xuất khẩu quy mô lớn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 27/10/1977
Ngày hiệu lực: 27/10/1977
Thông tri 07/TT-UB năm 1977 về việc thi hành một số chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức miền Nam do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 23/03/1977
Ngày hiệu lực: 23/03/1977
Thông tri 01/TT-UB năm 1977 về việc tăng cường quản lý mua bán và vận chuyển lương thực trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 03/01/1977
Ngày hiệu lực: 03/01/1977

Menu

Social Media