Thủ tục hành chính: Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS533
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Phòng Quản lý Thương mại
- Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản cam kết của thương nhân có xác nhận của Sở Công Thương.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công - Quảng Bình

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị xác nhận Bản cam kết của thương nhân tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất
Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thẩm định nội dung hồ sơ, trường hợp cần thiết, thẩm tra thực tế tại cơ sở về các nội dung đã cam kết của thương nhân để đảm bảo khai báo của thương nhân là chính xác. Trong 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý thương mại có trách nhiệm xác nhận bản cam kết của thương nhân.
Bước 3: Đến thời hạn, thương nhân đề nghị xác nhận đến tại Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương nhận Bản cam kết của thương nhân có xác nhận của Sở Công Thương.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Được quy định tại Điều 13, Thông tư 12/2015/TT-BCT
- Có dây chuyền, thiết bị sản xuất, gia công phù hợp để sản xuất, gia công các nguyên liệu nhập khẩu.
- Sản phẩm thép nhập khẩu chỉ được sản xuất cho mục đích sản xuất, gia công không nhằm mục đích kinh doanh. Số lượng nhập khẩu phù hợp với công suất của dây chuyền sản xuất, gia công trong một thời gian nhất định theo khai báo của doanh nghiệp.
- Việc gia công, sản xuất không phải là những hoạt động gia công đơn giản như uốn, cắt, mài, cuộn đơn giản hoặc những hoạt động gia công đơn giản khác.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công - Quảng Bình

Việc gia công, sản xuất không phải là những hoạt động gia công đơn giản như uốn, cắt, mài, cuộn đơn giản hoặc những hoạt động gia công đơn giản khác.
Sản phẩm thép nhập khẩu chỉ được sử dụng cho mục đích sản xuất, gia công không nhằm mục đích kinh doanh. Số lượng nhập khẩu phù hợp với công suất của dây chuyền sản xuất, gia công trong một thời gian nhất định theo khai báo của doanh nghiệp.
Dây chuyền, thiết bị sản xuất, gia công phù hợp để sản xuất, gia công các nguyên liệu nhập khẩu.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công - Quảng Bình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công - Quảng Bình

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Không có

Menu