Thủ tục hành chính: Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS501
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Hải quan – xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo Cơ chế một cửa - Sở Công Thương.
- Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo Cơ chế một cửa - Sở Công Thương (địa chỉ: 58-60 Phạm Văn Đồng - Thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng: từ 7h00 đến 11h30; Chiều 13h30 đến 17h00
Thời hạn giải quyết: + Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương lập văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ: 05 ngày làm việc
+ Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ: thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công - Quảng Ngãi

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân có nhu cầu xác nhận Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ, sản xuất, gia công chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: + Thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương Quảng Ngãi;
+ Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho thương nhân.
Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn thương nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 3: - Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo Cơ chế một cửa - Sở Công Thương và qua đường bưu điện.
- Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo Cơ chế một cửa - Sở Công Thương (địa chỉ: 58-60 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
- Có dây chuyền, thiết bị sản xuất, gia công phù hợp để sản xuất, gia công các nguyên liệu nhập khẩu.
- Sản phẩm thép nhập khẩu chỉ được sử dụng cho mục đích sản xuất, gia công không nhằm mục đích kinh doanh, số lượng nhập khẩu phù hợp với công suất của dây chuyền sản xuất, gia công trong một thời gian nhất định theo khai báo của doanh nghiệp.
- Việc gia công, sản xuất không phải là những hoạt động gia công đơn giản như uốn, cắt, mài, cuộn đơn giản hoặc những hoạt động gia công đơn giản khác.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công - Quảng Ngãi

Bản cam kết của thương nhân;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư: bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công - Quảng Ngãi

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công - Quảng Ngãi

Menu

Page loaded in 2.39 seconds!