Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn đề nghị kinh phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên của ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn đề nghị kinh phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên của ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-105172-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Phát triển nông thôn, Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận đơn đề nghị kinh phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên của ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ - Bạc Liêu

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận đơn đề nghị kinh phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên của ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ - Bạc Liêu

+ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm cho thuyền viên (theo mẫu);
+ Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;
+ Các giấy tờ liên quan chứng minh có phương tiện, Ngư dân hoạt động đánh bắt hải sản.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận đơn đề nghị kinh phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên của ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ - Bạc Liêu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên của Ngư dân
Tải về
1. Quyết định 289/QĐ-TTg năm 2008 về chính sách hổ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận đơn đề nghị kinh phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên của ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ - Bạc Liêu

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận đơn đề nghị kinh phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên của ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ - Bạc Liêu

Menu

Page loaded in 2.05 seconds!