Thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đất - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đất - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-109198-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đất - Quảng Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có hồ sơ đi xác nhận xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước: Cán bộ Địa chính Xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
Bước 3: Nếu đủ giấy tờ hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc xác nhận hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đất và cá nhân, hộ gia đình nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đất - Quảng Nam

Trích lục bản đồ
Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất (theo mẫu)
Giấy xác nhận nguồn gốc đất
Chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đất - Quảng Nam

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin tách thửa, hợp thửa (mẫu số 17/ĐK)
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đất - Quảng Nam

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực 20.000đồng/01 hồ sơ
Trích lục bản đồ 15.000đồng/01 hồ sơ

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đất - Quảng Nam

Menu

Page loaded in 1.92 seconds!