Thủ tục hành chính: Xác nhận quyền sở hữu nhà ở - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận quyền sở hữu nhà ở - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-108892-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận quyền sở hữu nhà ở - Quảng Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định, xác nhận đơn xin phép xây dựng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cá nhận, hộ gia đình chuyển hồ sơ lên Phòng Công Thương (quản lý đô thị)
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận quyền sở hữu nhà ở - Quảng Nam

Đơn
Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; Hợp đồng chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân có thẩm quyền chứng thực; Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Bản vẽ thiết kế. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; trường hợp sửa chữa,cải tạo công trình yêu cầu phải có GPXD, thì cần phải có ảnh chụp hiện trạng công trình cữ và các bản vẽ hiện trạng thể hiện được mặt bằng, mặt cắt các tầng, mặt đứng và biện pháp phá dỡ (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận quyền sở hữu nhà ở - Quảng Nam

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận quyền sở hữu nhà ở - Quảng Nam

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận quyền sở hữu nhà ở - Quảng Nam

Menu

Page loaded in 1.99 seconds!