Thủ tục hành chính: Xác nhận tính pháp lý của thửa đất - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận tính pháp lý của thửa đất - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-109617-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận tính pháp lý của thửa đất - Quảng Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có hồ sơ xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ Địa chính Xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, kiểm tra hiện trạng, tình trạng sử dụng đất để trình Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận tính pháp lý cua thửa đất
Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận tính pháp lý của thửa đất - Quảng Nam

Đơn đề nghị xác nhận tính pháp lý của thửa đất (01 bản chính)
Các giấy tờ liên quan đến thửa đất (01 bản chính)
Sơ đồ hiện trạng đất (01 bản chính)
Bản phôtô sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận tính pháp lý của thửa đất - Quảng Nam

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận tính pháp lý của thửa đất - Quảng Nam

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận tính pháp lý của thửa đất - Quảng Nam

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận tính pháp lý của thửa đất - Quảng Nam

Menu

Page loaded in 1.98 seconds!