Thủ tục hành chính: Xác nhận và đề nghị cấp lại Bảo hiểm y tế cho công dân bị mất, rách nát thuộc đối tượng bảo trợ xã hội - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị cấp lại Bảo hiểm y tế cho công dân bị mất, rách nát thuộc đối tượng bảo trợ xã hội - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-091581-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị cấp lại Bảo hiểm y tế cho công dân bị mất, rách nát thuộc đối tượng bảo trợ xã hội - Hải Dương

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động-Thương binh và xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị cấp lại Bảo hiểm y tế cho công dân bị mất, rách nát thuộc đối tượng bảo trợ xã hội - Hải Dương

- Đơn đề nghị của đối tượng.
- Thể cũ bị rách, nát (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị cấp lại Bảo hiểm y tế cho công dân bị mất, rách nát thuộc đối tượng bảo trợ xã hội - Hải Dương

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị cấp lại Bảo hiểm y tế cho công dân bị mất, rách nát thuộc đối tượng bảo trợ xã hội - Hải Dương

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận và đề nghị cấp lại Bảo hiểm y tế cho công dân bị mất, rách nát thuộc đối tượng bảo trợ xã hội - Hải Dương

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận và đề nghị cấp lại Bảo hiểm y tế cho công dân bị mất, rách nát thuộc đối tượng bảo trợ xã hội - Hải Dương

Menu