Thủ tục hành chính: Xác nhận việc hoàn thành các nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận việc hoàn thành các nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-270423-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận việc hoàn thành các nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản - Tây Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: số 606 đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh);
- Hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ. Chuyển giao hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường trong thời gian không quá 01 ngày.
- Hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn Tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện các công việc sau:
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng, chất lượng các tài liệu kèm theo.
Trường hợp chất lượng hồ sơ có một loại giấy tờ chưa đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý thì chậm nhất sau 3 ngày làm việc (tính từ ngày nhận hồ sơ) Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ (ghi rõ lý do và nội dung cần bổ sung).
- Thẩm định hồ sơ theo quy định:
+ Nếu kết quả thẩm định đạt thì hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
+ Nếu kết quả thẩm định không đạt thì thông báo bằng văn bản cho Tổ chức, cá nhân để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.
- Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, nhận lại hồ sơ, giao kết quả lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các công việc sau:
- Hướng dẫn Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả: trả biên nhận hồ sơ.
- Trả kết quả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền và Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận việc hoàn thành các nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản - Tây Ninh

Báo cáo kết quả thẩm định, phê duyệt, kiểm tra xác nhận hoàn thành các nội dung dự án cải tạo, phục hồi môi trường/ dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (Phụ lục 17).
Báo cáo hoàn thành nội dung dự án cải tạo, phục hồi môi trường/ dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đề nghị xác nhận (Phụ lục 18).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận việc hoàn thành các nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản - Tây Ninh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hoàn thành nội dung đề án cải tạo, phục hồi môi trường/ dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đề nghị xác nhận
Tải về
1. Thông tư 34/2009/TT-BTNMT quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Báo cáo kết quả thẩm định, phê duyệt, kiểm tra xác nhận hoàn thành các nội dung dự án cải tạo, phục hồi môi trường/ dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Tải về
1. Thông tư 34/2009/TT-BTNMT quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận việc hoàn thành các nội dung của dự án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác khoáng sản - Tây Ninh

Menu

Page loaded in 1.87 seconds!